LossEductOres.com

LossEductOres.com

Home » ความขัดแย้งการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว ที่เกาหลีใต้มีต่อญี่ปุ่น

ความขัดแย้งการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว ที่เกาหลีใต้มีต่อญี่ปุ่น

โอลิมปิกโตเกียว

โอลิมปิกโตเกียว

ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว 2020 ควรจะเป็นมหกรรมกีฬาการแข่งขัน ที่มีความน่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการขับเคี่ยวการต่อสู้สร้างความเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาต่าง ๆ ของในแต่ละชนชาติ เราจะพบด้วยถึงปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ ของทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกาหลีใต้

ในประเด็นที่เราจะพูดถึงนี้จะเกิดขึ้นจากธงชาติของญี่ปุ่น ที่ได้มีการโบกสะบัดจะไม่ใช่ลักษณะของธงชาติในรูปแบบมาตรฐานที่จัดเป็นพื้นผิวสีขาว และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง เราจะพบเห็นได้ถึงการโบกสะบัดธงชาติของเหล่าบรรดากองเชียร์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นพื้นผิวสีขาวมีวงกลมแดงตรงกลาง และมีการคาดสีแดง โดยรอบจำนวน 16 เส้น ซึ่งจะเป็นะ.ชาติที่ถูกนำมาใช้อยู่ในหลาย ๆ ศตวรรษ

จากข้อโต้แย้ง และความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้น จากปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในปี 1905 ในสมัยยุคสงครามโลก ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามายังดินแดนเกาหลี ได้มีการเอารัดเอาเปรียบรังแกประชาชนชาวเกาหลี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการบังคับผู้คนที่ถูกจับนำไปใช้แรงงาน และยังมีการพูดถึงการทารุณกรรมบังคับเด็กผู้หญิง หรือหญิงสาวของทางเกาหลีใต้นำไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ในการแสดงความคิดเห็นของทางกระทรวงต่างประเทศของทางเกาหลีใต้ ได้มีการพูดถึงว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในส่วนนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงการแสดงอาณานิคม และความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์ทางทหารของญี่ปุ่น เปรียบเสมือนการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์เหมือนการแสดงสัญลักษณ์สวัสดิการของพรรคนาซีเยอรมันที่ถูกควบคุม โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้ธงในลักษณะดังกล่าวในการแข่งขัน โอลิมปิกโตเกียว เพราะทางการญี่ปุ่นยังมีการแสดงความเห็นว่าธงที่ถูกนำมาใช้นี้ ไม่ได้เจาะจงแต่การแสดงออกให้เห็นถึงการแสดงอาณาเขต หรือการใช้ทางทหารแต่เพียงเท่านั้น ธงในลักษณะดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการเฉลิมฉลองในประเพณี หรือเทศกาลต่าง ๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นกันอีกด้วย

Name of author

Name: admin