LossEductOres.com

LossEductOres.com

Home » Month: November 2021

ระวัง อาหารเสริม ลดน้ำหนัก แฝงไปด้วยอันตราย

อาหารเสริมลดน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ในยุคปัจจุบันนี้ จะมีจัดจำหน่ายทั้งที่ได้รับการตรวจสอบจากองค์การอาหาร และยา และก็มีไม่น้อยที่มีการแอบแฝงมีการแอบผลิตแล้วนำมาสวมหมายเลข อย. จัดจำหน่าย ซึ่งเราจะพบได้ถึงอันตราย ที่อาจมีการแอบแฝงเข้ามาจาก อาหารเสริม ลดน้ำหนักในส่วนนี้ โดยสารที่เป็นอันตราย และเราอยากให้ทุก ๆ คนได้คืนระวังนะก็คือสาร ไซบูทรามีน   สารไซบูทรามีน ที่มีการลักลอบมีการแอบบรรจุเอาไว้ใน อาหารเสริม ลดน้ำหนักในบางชนิด จะมีส่วนสำคัญทำให้ผู้ที่ได้รับสารจากการรับประทานเข้าไปรู้สึกถึงการอิ่มจากการรับประทานได้เร็ว หรือทำให้ไม่รู้สึกมีอาการหิว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดสารอาหารที่มีความรุนแรง แต่เรายังจะพบไปถึงปัญหาในส่วนนี้กันอีกว่า การได้รับสารไซบูทรามีนที่อยู่ใน อาหารเสริม ลดน้ำหนักมากจนเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งเราจะพบได้ถึงผลข้างเคียงจากการรับประทาน อาหารเสริม ที่มีการผสมสารไซบูทรามีนในส่วนนี้ อาทิเช่น มีความดันโลหิตสูง มีภาวะหัวใจเต้นเร็ว เกิดอาการปากแห้ง มีอาการปวดศีรษะกระสับกระส่าย นอนหลับไม่สนิท และมีปัญหาอาการท้องผูก   ซึ่งหากท่านใด ได้มีการรับประทาน อาหารเสริม ลดน้ำหนัก และมีอาการในลักษณะนี้ อยู่ควรทำการยุติการรับประทานยาในส่วนนี้โดยทันที และทำการตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ฉลากยาว่า มีการให้ข้อมูลเป็นเช่นไร หรือทำการตรวจสอบข้อมูล อย. ที่มีอยู่ข้างกล่องว่าถูกต้อง หรือไม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อหารับประทาน อาหารเสริม ลดน้ำหนักที่ไม่มี Continue Reading